Các tư liệu về  Giáo sư Trần Quốc Vượng


Các bài báo nghiên cứu

1. Một vấn đề địa lí học lịch sử: Những trung tâm chính trị của đất nước ta trong thời cổ đại. Trần Quốc Vượng. Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, số 6, 1959.

2. Xã hội Việt Nam có trải qua một thời kì của chế độ chiếm hữu nô lệ hay không? Đồng tác giả. Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, số 16, 1960.

3. Về quyển “Lịch sử chế độ phong kiến Việt Nam”.  Đồng tác giả. Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, số 39, 1962.

4. Đôi điểm chung quanh vấn đề Văn hoá Hoà BìnhTrần Quốc Vượng. Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, số 55, 1963.

5. Đôi điểm về gốc tích người MèoTrần Quốc Vượng. Tạp chí Dân tộc học, số 12, 1963.

6. Truyền thống quyết chiến quyết thắng của nhân dân ta Đồng tác giả. Tạp chí Tổ quốc, số 11-12, 1965.

7. Xác định địa điểm Đông Bộ ĐầuTrần Quốc Vượng. Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, số 77, 1965.

8. Vài nhận xét nhỏ về viên gạch “Giang tây quân”Trần Quốc Vượng. Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, số 83, 1966.

9. Về nguồn gốc lịch sử tuồng chèo Việt NamTrần Quốc Vượng.  Viện Sử học, số 4, 1966.

10. Bàn thêm về Thăng Long đời Lý - Trần Đồng tác giả. Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, số 85, 1966.

11. Vài ý kiến quán triệt nguyên tắc tính Đảng trong Công tác nghiên cứu Khảo cổ học. Trần Quốc Vượng. Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, số 91, 1966.

12. Đôi điểm về lịch sử người DaoTrần Quốc Vượng. Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, số 95, 1967.

13. Về niên đại các di tích Hùng Vương. Trần Quốc Vượng. Tạp chí Khảo cổ học, số 1, 1969.

14. Thời Hùng VươngTrần Quốc Vượng. Tạp chí Khảo cổ học, số 6, 1969.

15. Cổ Loa - những kết quả nghiên cứu vừa qua và những triển vọng tớiTrần Quốc Vượng. Tạp chí Khảo cổ học, số 2, 1969.

16. Hà Nội cổ qua Văn học dân gianTrần Quốc Vượng.  Văn hoá, Số Xuân, 1970.

17. Suy nghĩ về Công tác Sử họcTrần Quốc Vượng. Tạp chí Khảo cổ học, số 6, 1970.

18. Qua văn vật, tìm về dân tộc. Trần Quốc Vượng. Tạp chí Quản lí văn vật, số 7-8, 1970.

19. Về danh hiệu “Hùng Vương”.  Đồng tác giả. Tạp chí Khảo cổ học, số 7-8, 1970.

20. Báo cáo sơ bộ kết quả khai quật ở Cổ Loa năm 1969Trần Quốc Vượng. Thông báo Khoa học Sử học, Đại học Tổng hợp Hà Nội, tập 5, 1971.

21. Thời An Dương Vương trong quan hệ với thời Hùng Vương. Đồng tác giả. Tạp chí Khảo cổ học, số 9-10, 1971.

22. Vua Chủ Đồng tác giả. Tạp chí Khảo cổ học, số 12, 1971.

23. Từ tư duy thần thoại đến tư duy lịch. Trần Quốc Vượng.  In trong "Hùng Vương dựng nước", tập 3, NXB Khoa học Xã hội, 1973.

24. Di tích khảo cổ, một đối tượng nghiên cứu quản lí của ngành Bảo tồn bảo tàng. Trần Quốc Vượng. Tạp chí Quản lí  văn vật,  tập 1, 1974.

25   Lửa và nướcTrần Quốc Vượng. Tạp chí Tổ quốc, số 2, 1974.

Trang 1 trong 3Đầu tiên    Trước   [1]  2  3  Tiếp   Cuối