Các tư liệu về  Giáo sư Đào Duy Anh


Sách đã xuất bản

1. Pháp luật khái luận. Đào Duy Anh ( Dịch). Huế - Tiếng Dân, 1929.

2. Giản yếu Hán - Việt từ điển. Đào Duy Anh; Hãn Mạn Tử, Giao Tiều (Hiệu đính). Huế -   Tiếng Dân, 1932. Tái bản : Paris - Minh Tân, 1951; H - Khoa học Xã hội, 1992; H - Văn hóa Thông tin, 2005.

3. Pháp - Việt từ điển (Chú thêm chữ Hán). Đào Duy Anh, Tom Premier (Bổ sung).   Hà Nội - Nhà in Lê Văn Tân, 1936; Paris - Minh Tân, 1952.

4. Việt Nam Văn hoá sử cương. Đào Duy Anh. Xuất bản tại Huế, 1938; Sài gòn - Nhà in Bốn Phương, 1951; TP Hồ Chí Minh, 1992; H - Văn hóa Thông tin, 2000; H - NXB Hội Nhà văn, 2001.

5. Khổng giáo phê bình và tiểu luận. Đào Duy Anh. Xuất bản tại Huế, 1938.

6. Từ điển Pháp-Việt. Đào Duy Anh.  Hà Nội - Nhà in Lê Văn Tân, 1938; Paris - Minh Tân, 1952; H- Ngoại văn, 1991.

7. Trung Hoa sử cương. Đào Duy Anh. Xuất bản tại Huế, 1942.

8. Tập văn họa kỷ niệm Nguyễn Du. Nguyễn Du, Nguyễn Khuyến, Nguyễn Công Trú,... Đào Duy Anh( Dịch). Xuất bản tại Huế, 1942.

9. Khảo luận về Kim Vân Kiều. Đào Duy Anh.  Xuất bản tại Huế, 1943.

10. Trung Hoa sử cương từ Thái cổ đến ngày nay. Đào Duy Anh.  Xuất bản tại Huế, 1943.

11. Phố Lở, première colonie chinoise du Thừa Thiên: Extrait du Bull. des Amis du Vieux Hué. No 3, Juillet - Sept. 1943. Đào Duy Anh. Xuất bản 1943.

12. Les Grandes familles de l'' Annam S.E. Trần Tiến Thành : Extrait du Bull. des Amis du Vieux  Hué. No. 2, Avril - Juin 1944. Đào Duy Anh. S.l: S.n, 1944.

13. Văn hoá là gì?. Đào Duy Anh. Nhà xuất bản Tân Việt, 1948.

14. Nguồn gốc dân tộc Việt Nam (Tái bản). Đào Duy Anh. H- Thế giới, 1950.

15. Lịch sử Việt Nam: Từ nguồn gốc đến cuối thế kỷ XIX (Quyển Thượng). Đào Duy Anh. H- NXB Xây dựng, 1955.

16. Lịch sử Việt Nam: Từ nguồn gốc đến cuối thế kỷ XIX (Quyển Hạ). Đào Duy Anh. H- NXB Xây dựng, 1955.

17. Chế độ nô lệ và chế độ phong kiến trong Lịch sử thế giới và trong Lịch sử Việt Nam. Đào Duy Anh. H- Minh Đức - Thời đại, 1955.

18. Lịch sử cách mệnh Việt Nam: Từ 1862 đến 1930.  Đào Duy Anh. H- NXB Xây dựng, 1955.

19. Cổ sử Việt Nam. Đào Duy Anh. H- Tập san Đại học Sư phạm, 1956.

20. Vũ Trọng Phụng với chúng ta. Đào Duy Anh, Hoàng Cầm, Phan Khôi,... H- Minh Đức, 1956.

21. Vấn đề An Dương Vương và nước Âu Lạc: Lịch sử cổ đại Việt Nam. Đào Duy Anh. H- Tập san Đại học Văn khoa, 1957.

22. Món ăn thường thức (tập 2). Nguyễn Xiển, Vân Đài, Đào Duy Anh. H- Phụ nữ, 1957.

23. Lịch sử cổ đại Việt Nam giai đoạn quá độ lên chế độ phong kiến. Đào Duy Anh. H- Tập san Đại học Văn khoa, 1957.

24. Văn hóa đồ đồng và trống đồng Lạc Việt: Lịch sử cổ đại Việt Nam. Đào Duy Anh. H- Tập san Đại học Văn khoa, 1957.

25. Vấn đề hình thành của dân tộc Việt Nam. Đào Duy Anh. H-NXB Xây dựng, 1957.

find me a girlfriend site i cheated on my girlfriend and i want her back
Trang 1 trong 2Đầu tiên    Trước   [1]  2  Tiếp   Cuối    
close

Thông báo