Các tư liệu về  Giáo sư Đào Duy Anh


Niên biểu cuộc đời

Thời gian

Hoạt động

1904

 Sinh tại Thanh Hóa.

 1920 - 1923

Học trường Quốc học Huế ( 1920).

Dạy học ở trường Tiểu học Đồng Hới, Quảng Bình.

1925 - 1929

Tham gia làm báo Tiếng Dân tại Đà Nẵng; Được kết nạp vào Việt Nam Cách mệnh đảng(1926); Bị Thực dân Pháp bắt và kết án tù 1 năm( 1929).
1930 - 1945  Ra tù; Lập gia đình; Làm công tác văn hóa và nghiên cứu lịch sử; Dạy trường tư thục ở Huế. Ra Hà Nội (1945).
1945 - 1946 Giảng dạy môn Lịch sử tại trường Đại học Văn khoa Hà Nội. Uỷ viên Ban vận động Đại hội Văn hóa toàn quốc (năm 1946).
Cuối 1946 Tản cư về Thanh Hóa; Tham gia Hội Văn hóa kháng chiến, Chi Hội trưởng Chi hội Thanh Hóa; Giảng dạy các lớp Văn hóa kháng chiến.
1950 Trưởng Ban Sử-Địa thuộc Vụ Văn học Nghệ thuật, Bộ Giáo dục ở Việt Bắc.
1952 Giảng dạy tại trường Dự bị Đại học (Thanh Hoá).
1954 Giảng dạy tại trường Đại học Sư phạm và Đại học Văn khoa, Hà Nội; Tham gia thành lập trường Đại học Tổng hợp và được cử làm Chủ nhiệm Khoa Lịch sử.
1956 Chủ nhiệm Bộ môn Cổ sử Việt Nam tại trường Đại học Tổng hợp Hà Nội.
1958 - 1960 Làm việc ở Bộ Giáo dục; Hiệu đính các bản dịch Hán văn tại Viện Sử học.
1988 Qua đời.
clinic of abortion centaurico.com scraping of the uterus
close

Thông báo