Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ Lê Quý An


Niên biểu cuộc đời

Thời gian

Hoạt động

1930

Sinh tại huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình.

      1958 -1960 Công tác tại Bộ Giao thông Vận tải

1960 - 1978

Cán bộ giảng dạy trường Đại học Giao thông Vận tải.

1979 - 1982

Hiệu trưởng trường Đại học Giao thông Vận tải.

1983 - 1993

- Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học và Kỹ thuật nhà nước;

- Chủ tịch Hội Cơ học đất và Địa kỹ thuật Việt Nam (từ tháng 12-1984).

1993 - 1995

- Thứ trưởng Bộ Khoa học - Công nghệ và Môi trường;

- Kiêm Tổng Biên tập Tạp chí Hoạt động Khoa học.

1996

- Nghỉ hưu;

- Tham gia công tác tại Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển vùng;

- Chủ tịch Hội Cơ học đất và Địa kỹ thuật Việt Nam (từ 2000).

 

close

Thông báo