Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ Võ Năng Lạc


Niên biểu cuộc đời

Thời gian

Hoạt động

1933 Sinh tại Quảng Ngãi.
1939-1952 Học sinh phổ thông.
1953-1959 Lưu học sinh tại Bắc Kinh, Trung Quốc.
1959-1964

- Giảng dạy tại trường Đại học Bách khoa Hà Nội;

- Tổ phó Bộ môn Địa chất (1963).

1964-1966

Nghiên cứu sinh tại Bắc Kinh, Trung Quốc (Bảo vệ trong nước,  1977).

1966-1974

- Tổ trưởng Bộ môn Địa chất, trường Đại học Mỏ-Địa chất (1966-1968);

- Phó Chủ nhiệm khoa Địa chất, trường Đại học Mỏ-Địa chất (1968-1974).

1974-1977 Chủ nhiệm Khoa Địa chất, trường Đại học Mỏ-Địa chất.
1977-1990

- Hiệu phó trường Đại học Mỏ - Địa chất (1977-1990);

- Phong hàm Giáo sư (1992).

 Từ 1999

Nghỉ hưu.

 

dating for married go married men who cheat
close

Thông báo