Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Bá


Niên biểu cuộc đời

Thời gian

Hoạt động

1936

Sinh tại Nghệ An.

 Từ 1959

- Giảng dạy tại Bộ môn Sinh học, trường Đại học Tổng hợp Hà Nội (nay là Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội).

- Chủ nhiệm Khoa Sinh học,  trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, sau là trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội (1989-1997);

- Chủ tịch Hội đồng Khoa học ngành Sinh học, Bộ Khoa học và Công nghệ (Từ 1992);

- Chủ tịch Hội Những người giảng dạy Sinh học Việt Nam (Từ 1994);

- Tổng biên tập Tạp chí Thông tin Sinh học ngày nay (Từ 1995);

- Nghỉ hưu (2001).


my wife cheated now what do i do want wife to cheat my wife cheated now what do i do
close

Thông báo