Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ Khoa học Nguyễn Năng An


Niên biểu cuộc đời

Thời gian

Hoạt động

1931 

Sinh tại huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình.

1937-1940 Học Tiểu học trường Carreau, Nam Định.
1940-1943 Học Trung học Thái Chung, Nam Định.
1952-1953 Sinh viên Đại học Y kháng chiến, Chiêm Hóa, Tuyên Quang.

 

1953 - 1964

- Sinh viên Đại học Y số 2 Mátxcơva, Liên Xô (1953 - 1960);

- Nghiên cứu sinh tại trường Đại học Y số 2 Mátxcơva, Liên Xô (1960-1964).

 1964-1969 Trưởng phòng Y học Thực nghiệm, trường Đại học Y Hà Nội.
 1969-1978 Trưởng Đơn vị Dị ứng, trường Đại học Y Hà Nội.
1980-2009

- Trưởng bộ môn Dị ứng, trường Đại học Y Hà Nội; Trưởng khoa Dị ứng- Miễn dịch lâm sàng, Bệnh viện Bạch Mai.

- Chuyên gia cao cấp Trường Đại học Y khoa Hà Nội (2002-2009).

 

my wife cheated now what do i do cheat on your spouse my wife cheated now what do i do
close

Thông báo