Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ Khoa học Nguyễn Năng An


Luận án tiến sĩ / tiến sĩ khoa học
LUẬN ÁN TIẾN SỸ

Đề tài: Những cơ chế dị ứng cơ trơn

Ngôn ngữ: Tiếng Nga

Chuyên ngành khoa học: Y học

Người hướng dẫn: GS.TSKH Simova - Viện sỹ Viện Hàn lâm Y học Liên Xô

Năm bảo vệ: 1964

Đơn vị bảo vệ: Trường Đại học Y số 2 Matcơva, Liên Xô.

 

 

 

 

 

close

Thông báo