Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ Khoa học Nguyễn Năng An


Các đề tài nghiên cứu
1. Điều chế và tiêu chuẩn hóa dị nguyên bụi nhà, bụi lông. Góp phần chẩn đoán và điều trị hen phế quản. Đề tài cấp Bộ, 1994-1997. Nguyễn Năng An (Chủ nhiệm).
2. Đáp ứng miễn dịch, suy giảm miễn dịch và những bệnh dị ứng trong thanh thiếu niên Hà Nội. Đề tài cấp Thành phố, 1994-1997. Nguyễn Năng An (Chủ nhiệm).
3. Tình hình dị ứng do hóa chất và thuốc ở Hà Nội và Hà Tây. Đề xuất một số phương pháp phát hiện sớm và dự phòng. Đề tài cấp Bộ, 1996-1998. Nguyễn Năng An (Chủ nhiệm).
4. Điều tra khảo sát tình hình dị ứng do thuốc ở Hà Nội. Những phương pháp phát hiện và biện pháp điều trị nhằm phòng chống tại cộng đồng. Đề tài cấp Thành phố, 1996-1998. Nguyễn Năng An (Chủ nhiệm).
5. Hiệu quả của Symbicort Turbuhaler so với Fluticasone discus ở bệnh nhân hen phế quản hiện không sử dụng Steroids. Đề tài cấp Bộ, 1998-2000. Nguyễn Năng An (Chủ nhiệm).
6. Viêm mũi dị ứng do mỹ phẩm trên địa bàn thủ đô. Đề xuất những biện pháp có hiệu quả để dự phòng và hạn chế hậu quả. Đề tài cấp Thành phố, 1998-2000. Nguyễn Năng An (Chủ nhiệm).
7. Tình hình dị ứng do mỹ phẩm trên địa bàn thủ đô. Đề xuất những biện pháp có hiệu quả để dự phòng và hạn chế hậu quả. Đề tài cấp Thành phố, 1998-2000. Nguyễn Năng An (Chủ nhiệm).
8. Tình hình dị ứng thuốc. Đề xuất những biện pháp để dự phòng và hạn chế hậu quả. Đề tài cấp Nhà nước, 1999-2001. Nguyễn Năng An (Chủ nhiệm).
9. Chương trình mục tiêu phòng chống hen phế quản. Đề tài cấp Bộ, 2001-2005. Nguyễn Năng An (Chủ nhiệm).
10. Tình hình và hiệu quả kiểm soát hen tại cộng đồng bằng ICS+ LABA. Đề tài Chương trình HPQ, 2004. Nguyễn Năng An (Chủ nhiệm).
11. Nghiên cứu tình hình thể lực và sức khỏe của sinh viên. Đề xuất một số biện pháp để cải thiện tình hình. Đề tài cấp Thành phố, 2004-2005. Nguyễn Năng An (Chủ nhiệm). 

12. Kết quả kiểm soát hen triệt để tại cộng đồng. Đề tài cấp Thành phố, 2004-2005. Nguyễn Năng An (Chủ nhiệm). 

13. Tình hình dị ứng ở nước ta. Đề xuất những biện pháp để dự phòng và hạn chế hậu quả (1999-2003). Đề tài cấp Nhà nước, 2006. Nguyễn Năng An (Chủ nhiệm). 

 

dating for married go married men who cheat
close

Thông báo