Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ Khoa học Nguyễn Năng An


Các bài báo nghiên cứu

1. Kết quả nghiên cứu cơ chế dị ứng cơ trơn (Tiếng Nga). Nguyễn Năng An. Hội nghị Sinh lý bệnh toàn Liên Xô. Sverdlov, 1960.

2. Những kết quả nghiên cứu các quá trình tiết cholin trong cơ chế dị ứng cơ trơn (Tiếng Nga). Nguyễn Năng An. In trong: Tuyển tập Hội nghị khoa học Đại học Y số 2 Matxcơva, 1961. 

3. Bàn về cơ chế của phản ứng nghịch đảo với atropin sau đợt co dị ứng (Tiếng Nga). Nguyễn Năng An. Tạp chí Sinh lý bệnh và Nội khoa thực nghiệm (tạp chí Liên Xô), 1962. 

4. Bàn về cơ chế phản ứng nghịch đảo của cơ trơn và khả năng sử dụng trong chẩn đoán (Tiếng Nga). Nguyễn Năng An. Hội nghị Dị ứng toàn Liên Xô, Caunatx, Lithuanina, 1962. 

5. Về cơ chế các giai đoạn khác nhau trong phản ứng co dị ứng của ruột (Tiếng Nga). Nguyễn Năng An. In trong: Tuyển tập Những vấn đề sinh lý bệnh của quá trình nhiễm trùng, 1962. 

6. Về cơ chế phản ứng nghịch đảo trong dị ứng (Tiếng Nga). Nguyễn Năng An. In trong: Tuyển tập Tóm  tắt báo cáo Hội nghị Dị ứng lần thứ VIII Cộng hòa Dân chủ Đức, Queedlenburg, 1962. 

7. Về khả năng gắn histamin của huyết thanh và phản ứng nghịch đảo của cơ trơn (Tiếng Anh). Nguyễn Năng An. In trong: Tóm tắt báo cáo Hội thảo quốc tế về Histamin Tolerance, Warzawa, 1962. 
8. Về cơ chế test atropin (tiếng Nga). Nguyễn Năng An. Tin tức Viện Hàn Lâm Y học Liên Xô, Matxcơva, 1963. 

9. Bàn về phản ứng nghịch đảo trong điều kiện mẫn cảm thụ động in vitro (Tiếng Nga). Nguyễn Năng An. Tạp chí Sinh lý bệnh và điều trị thực nghiệm, Matxcơva, số 11, 1963. 

10. Test stropin (tiếng Nga). Nguyễn Năng An. In trong: Tuyển tập Dị ứng học thực hành, 1963. 

11. Về tác động của atropin và các chất tương tự trước và sau đợt co dị ứng cơ trơn (Tiếng Nga). Nguyễn Năng An. Tạp chí Sinh lý bệnh và điều trị thực nghiệm, Matxcơva, số 11, 1963.

12. Chức năng các ion K­­+ và Ca++ trong cơ chế phản ứng nghịch đảo của cơ trơn (Tiếng Nga). Nguyễn Năng An. In trong: Tuyển tập Tóm tắt báo cáo Hội nghị Dị ứng toàn Liên Xô. Ba Cu (Azerbaigian), 1963. 

13. Về cơ chế co phế quản dị ứng (tiếng Nga). Nguyễn Năng An. In trong: Tuyển tập Tóm tắt báo cáo Hội nghị Dị ứng toàn Liên Xô, Ba Cu (Azerbaigian), 1963. 

14. Bàn về vai trò các mediators trong cơ chế co phế quản dị ứng (Tiếng Nga). Nguyễn Năng An. In trong: Tuyển tập Tóm tắt báo cáo Hội nghị khoa học trường Đại học Tổng hợp Cazan (Khu tự trị Liên Bang Nga), 1963. 

15. Phương pháp mới phát hiện những kháng thể dị ứng (Tiếng Nga). Nguyễn Năng An. In trong: Tuyển tập Báo cáo Hội nghị khoa học trường Đại học Tổng hợp Cazan (Khu tự trị Liên Bang Nga), 1963. 

16. Về tác dụng của các thuốc kháng Histamin đến đợt co dị ứng của cơ trơn (Tiếng Nga). Nguyễn Năng An. In trong: Tuyển tập Tóm tắt báo cáo Hội nghị Dị ứng toàn Liên Xô. Ba Cu (Azerbaigian), 1963. 

17. Về vấn đề tái tạo phản ứng dị ứng trên phổi cô lập một số động vật (Tiếng Nga). Nguyễn Năng An. In trong: Tuyển tập Tóm tắt báo cáo Hội nghị Dị ứng toàn Liên Xô. Ba Cu (Azerbaigian), 1963.

18. Sử dụng test atrophin để chẩn đoán (Tiếng Nga). Nguyễn Năng An. Tạp chí Y học Xô Viết, số 10, 1963.

19. Cơ chế dị ứng cơ trơn. Nguyễn Năng An. Tạp chí Tin tức hoạt động khoa học, số 10, 1965. 

20. Xác định cơ địa dị ứng ở công nhân một số nhà máy. Nguyễn Năng An. In trong: Tuyển tập Tóm tắt báo cáo tại Hội nghị khoa học Viện chống Lao; Tạp chí Tin tức hoạt động khoa học, số 3, 1965.  

 

Trang 1 trong 3Đầu tiên    Trước   [1]  2  3  Tiếp   Cuối    
close

Thông báo