Các tư liệu về  Phó giáo sư Tiến sĩ Bùi Ngọc Toàn


Niên biểu cuộc đời

Thời gian

Hoạt động

1968 

 Sinh tỉnh Thái Bình

1986 - 1998

-  Sinh viên Học viện quản lý quốc gia Moskva, Liên Xô (1985-1991);

- Bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành Quản lý xây dựng, trường Đại học Giao thông Vận tải quốc gia Moskva, Liên bang Nga (1998).

 1999-2000

Trợ giảng bộ môn Kinh tế xây dựng, trường Đại học Giao thông vận tải. 

Từ 2000 

- Giảng viên trường Đại học Giao thông vận tải (từ 2000);

- Trưởng bộ môn Dự án và Quản lý dự án, trường Đại học Giao thông vận tải (từ 2005);

- Phó trưởng phòng Đào tạo Sau đại học, trường Đại học Giao thông vận tải (2010-2013);

- Trưởng phòng Khoa học Công nghệ, trường Đại học Giao thông vận tải (2013-2018);

- Trưởng khoa Quản lý xây dựng, trường Đại học Giao thông vận tải (từ 2018).