Các tư liệu về  Phó giáo sư Tiến sĩ Bùi Ngọc Toàn


Luận án tiến sĩ / tiến sĩ khoa học
LUẬN ÁN TIẾN SỸ

Đề tài: (Lĩnh vực Quản lý xây dựng giao thông)

Ngôn ngữ: Tiếng Nga

Chuyên ngành khoa học: Quản lý đầu tư xây dựng

Người hướng dẫn:

Năm bảo vệ: 1998

Đơn vị bảo vệ: Trường Đại học Giao thông Vận tải quốc gia Moskva, Liên bang Nga.