Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Lê Ninh


Các bài báo nghiên cứu

* Hơn 200 bài viết được công bố trên các tạp chí: Tạp chí Ôtô máy kéo; Tin Môi trường; Báo Khoa học và Đời sống; Báo Người Lao động; Báo Lao động; Báo Tuổi trẻ; Báo Tiền phong; Báo Thanh niên; Báo Phụ nữ; Báo Đại đoàn kết; Báo Công an nhân dân; Báo Quân đội nhân dân,... (Thông tin chưa đầy đủ).