Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Bình Định


Niên biểu cuộc đời

Thời gian

Hoạt động

1957

Sinh tại tỉnh Bắc Ninh.

1977-1985

- Giáo viên Âm nhạc tại trường Nghệ thuật Quân đội (từ 1977);

- Tốt nghiệp chuyên ngành Lý luận Âm nhạc tại Nhạc viện Hà Nội (1984);

- Bảo vệ luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Âm nhạc học tại Đại học Nghệ thuật Quốc gia Tokyo, Nhật Bản (1997).

1985-2007

- Trưởng bộ môn Phân tích tác phẩm - Lịch sử Âm nhạc - Âm nhạc dân tộc, Nhạc viện Hà Nội (nay là Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam);

- Phó chủ nhiệm khoa Kiến thức Âm nhạc, Nhạc viện Hà Nội.

Từ 2007

- Phó Viện trưởng Viện Âm nhạc - Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam (2008-2013);

- Bảo vệ luận án Tiến sĩ chuyên ngành Lý luận Âm nhạc tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam (2010);

- Viện trưởng Viện Âm nhạc - Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam (2013-2017);

- Giảng viên cao cấp khoa Sáng tác - Chỉ huy - Âm nhạc học Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam (từ 2017);