Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Hữu Châu


Niên biểu cuộc đời

Thời gian

Hoạt động

1932

Sinh tại huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định.

 1952

Giáo viên cấp II tỉnh Thanh Hóa.

1954-1958

Giáo viên cấp II tỉnh Nghệ An.

1958-1960

Sinh viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

1961-2004

- Cán bộ giảng dạy Trường Đại học Sư phạm Hà Nội;

- Bảo vệ luận án Tiến sĩ (1980);

- Phong học hàm Phó Giáo sư ngành Ngôn ngữ học (1980);

- Phong học hàm Giáo sư ngành Ngôn ngữ học (1992);

2005 Mất tại Hà Nội.

 


close

Thông báo