Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Công Nhự


Niên biểu cuộc đời

Thời gian

Hoạt động

1951

Sinh tại Hà Tây.

1970-1974

Nhân viên thống kê, Đoàn Địa chất 50 Yên Bái.

 1974-1978

Sinh viên và tốt nghiệp chuyên ngành Thống kê, trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

 Từ 1978

- Giảng viên khoa Thống kê, trường Đại học Kinh tế Quốc dân;

- Thực tập sinh khoa học ngành Thống kê tại trường Đại học Kinh tế Quốc dân Belarus (1990);

- Bảo vệ luận án Tiến sĩ chuyên ngành Thống kê tại trường Đại học Kinh tế Quốc dân (1992);

- Phong học hàm Phó Giáo sư ngành Kinh tế (2003).


close

Thông báo