Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Cảnh Cầm


Niên biểu cuộc đời

Thời gian

Hoạt động

1937

Sinh tại Đô Lương, Nghệ An.

1943 - 1955

Học học Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học Phổ thông ở quê nhà (Nghệ An).

1956 - 1961

Học Đại học Bách khoa Hà Nội.

Giảng viên tập sự của trường Đại học Thủy Lợi, Hà Nội (1959 - 1961).

   1961 - 1972
Giảng viên Trường Đại học Thủy lợi, Hà Nội.
   1972 - 1973 Học tiếng Ba Lan tại trường Đại học Tổng hợp Gdánsk, Ba Lan.
   1973 - 1974 Học tiếng Anh tại trường Đại học Tổng hợp Gdánsk, Ba Lan.
   1975 - 1977
Nghiên cứu sinh tại trường Đại học Bách khoa Gdánsk, Ba Lan.
   1978 - 1985
Trưởng Bộ môn trường Đại học Thủy Lợi, Hà Nội.
   1985 - 1990
Chuyên gia Giáo dục tại trường Đại học Bách khoa Oran (Algérie).
   1990 - 2002
Giảng viên; Trưởng Bộ môn; Chủ nhiệm Khoa Trường Đại học Thủy Lợi.
    Từ 2002
Cộng tác viên trường Đại học Thủy Lợi, Hà Nội (sau khi nghỉ hưu).

 

dating for married link married men who cheat
close

Thông báo