Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Cảnh Cầm


Luận án tiến sĩ / tiến sĩ khoa học
LUẬN ÁN TIẾN SỸ
Đề tài: Dòng chảy không ổn định trong lòng dẫn hở

Ngôn ngữ : Tiếng Ba Lan

Chuyên ngành khoa học: Thủy lợi học

Người hướng dẫn: GS.TSKH Stefan Bednarczyk

Năm bảo vệ:  1977

Đơn vị bảo vệ: Trường Đại học Bách khoa Gdánsk, Ba Lan

close

Thông báo