Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ Hoàng Tư An


Niên biểu cuộc đời

Thời gian

Hoạt động

1940

Sinh tại tỉnh Nghệ An.
1947-1952 Học sinh trường cấp I An Vinh, xã Nhân Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An.

1952-1957

Học sinh trường cấp II Yên Thành, xã Hoa Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An.

1957-1960

Học sinh trường cấp III Huỳnh Thúc Kháng, tỉnh Nghệ An.

1961-1965 Sinh viên và tốt nghiệp chuyên ngành Thủy nông, trường Đại học Thủy lợi.
1965-2006

- Giảng viên trường Đại học Thủy lợi;

- Nghiên cứu sinh và bảo vệ luận án Tiến sĩ tại trường Đại học Bách khoa Leningrad, Liên Xô (1971-1975);

- Phong học hàm Phó Giáo sư ngành Thủy lợi (1991);

- Phong học hàm Giáo sư ngành Thủy lợi (1996).

Từ 2006 Nghỉ hưu.
close

Thông báo