Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ Hoàng Tư An


Luận án tiến sĩ / tiến sĩ khoa học
LUẬN ÁN TIẾN SỸ

Đề tài: Сопряжение бьесов за плотинами с наклонными водобоем и рисберной (Nối tiếp hạ lưu công trình tháo nước có độ dốc lớn).

Ngôn ngữ: Tiếng Nga

Chuyên ngành khoa học: Thủy lợi

Người hướng dẫn: GS.TSKH M.A. Mixaliev

Năm bảo vệ: 1975.

Đơn vị bảo vệ: Trường Đại học Bách khoa Leningrad, Liên Xô.


close

Thông báo