Các tư liệu về  Phó giáo sư Tiến sĩ Trần Cao Đệ


Niên biểu cuộc đời

Thời gian

Hoạt động

 1969

Sinh tại huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang.

 1990

Tốt nghiệp trường Đại học Cần Thơ, chuyên ngành Sư phạm toán học.

Từ 1994

- Giảng viên bộ môn Công nghệ phần mềm, trường Đại học Cần Thơ;

- Bảo vệ luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Tin học tại trường Đại học Cần Thơ (2000);

- Bảo vệ luận án Tiến sĩ chuyên ngành Công nghệ thông tin, trường Universty of Quebec in Montreal, Canađa (2005);

- Giảng viên chính (từ 2009);

- Trưởng khoa Công nghệ thông tin và Truyền thông (từ 2012);

- Giám đốc Trung tâm Điện tử tin học (từ 2015);

- Giảng viên cao cấp (từ 2017).