Các tư liệu về  Phó giáo sư Tiến sĩ Trần Cao Đệ


Quá trình giảng dạy và đào tạo
QUÁ TRÌNH GIẢNG DẠY VÀ ĐÀO TẠO

Hướng dẫn Cao học: 26 luận văn Thạc sĩ (Thông tin chưa đầy đủ).

1. Phạm Thị Hồng Thu, 2012.

2. Quách Văn Lượm, 2012.

3. Cao Thị Trúc Linh, 2012.

4. Phạm Hoàng Sơn, 2012.

5. Phạm Thị Trúc Phương, 2012.

6. Nguyễn Văn Khanh, "Ứng dụng Webgis xây dựng hệ thống thông tin giá đất trên địa bàn thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long", 2013.

7. Nguyễn Thị Linh Phương, "Xây dựng hệ thống quản lý giá đất trên phần mềm Vilis - Microstation tại thị trấn Cái Vồn huyện Bình Minh tỉnh Vĩnh Long", 2013.

8. Nguyễn Thị Hồng Yến, "Xây dựng hệ thống chợ nông sản trực tuyến", 2013.

9. Nguyễn Đăng Phương, "Xây dựng hệ thống thông tin địa chính ở phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ trên công nghệ WebGis", 2014.

10. Nguyễn Quốc Nhứt, "Xây dựng hệ thống quản lý hồ sơ địa chính và đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện trên cơ sở ứng dụng công nghệ WebGis. Trường hợp nghiên cứu huyện Châu Thành tỉnh Kiên Giang", 2014.

11. Trần Trúc Quỳnh Như, "Nghiên cứu xây dựng hệ thống thi trắc nghiệm trực tuyến cho trường THPH chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm theo công nghệ điện toán đám mây của Google (Google App Engine)", 2014.

12. Nguyễn Hiếu Trung, "Nghiên cứu cài đặt thuật toán tìm đường đi ngắn nhất theo mô hình ánh xạ rút gọn trên điện toán đám mây", 2014.

13. Lê Thị Kiều Trang, "Nghiên cứu cài đặt giải thuật tách giá trị đơn trên điện toán đám mây theo mô hình ánh xạ rút gọn để áp dụng vào bài toán phân loại văn bản", 2014.

14. Trần Thị Thúy, "Nghiên cứu cài đặt chỉ mục nghịch đảo trên điện toán đám mây theo mô hình ánh xạ rút gọn để áp dụng vào tìm kiếm tài liệu văn bản theo nội dung", 2014.

15. Trần Văn Thành, "Ứng dụng công nghệ GISCLOUD xây dựng bản đồ hiện trạng giao thông hỗ trợ tránh kẹt xe", 2015.

16. Nguyễn Võ Thông Thái, "Nghiên cứu cài đặt giải thuật tách giá trị đơn trên điện toán đám mây theo mô hình ánh xạ rút gọn áp dụng vào bài toán phát hiện sao chép tài liệu", 2015.

17. Trương Minh Đức, 2015.

18. Ngô Giang Thanh, "Nghiên cứu về đánh dấu văn bản chữ viết tay tiếng Việt với giải thuật Dynamic Time Warping", 2016.

19. Huỳnh Thị Mỹ Trâm, "Nghiên cứu cải tiến giải pháp lập lịch Job Shop với giải thuật di truyền để áp dụng vào việc xếp thời khóa biểu cho một trường Đại học", 2016.

20. Trần Lam Quyên, "Nghiên cứu giải pháp xây dựng bộ tìm kiếm theo nội dung văn bản dựa trên Luccene API", 2016.

21. Võ Ngọc Lợi, "Nghiên cứu nhận dạng điểm số viết tay có phần thập phân", 2016.

22. Trần Thị Mộng Cầm, "Tìm kiếm một đối tượng trong nhiều video", 2016.

23. Lâm Hữu Tuấn, "Xác định tốc độ xe qua camera quan sát", 2016.

24. Trần Việt Thanh, "Xây dựng mô hình xác thực tính toàn vẹn cơ sở dữ liệu quan hệ bằng kỹ thuật nhúng thủy vân", 2017.

15. Nguyễn Thanh Phi, "Xây dựng ứng dụng GIS tích hợp quản lí hạ tầng đô thị của thành phố Sóc Trăng", 2017.

16. Chung Nam Phong, "Nghiên cứu phương pháp thuỷ vân dễ vỡ vào bảo vệ cơ sở dữ liệu quan hệ về kết quả học tập", 2017.