Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Quan Minh Nhựt


Sách đã xuất bản

1. Quản trị chất lượng (Tủ sách Đại học). Đồng tác giả. 1996.                           

2. Nghiệp vụ ngoại thương. Đồng tác giả. Đại học Cần Thơ, 2012.

close

Thông báo