Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Quan Minh Nhựt


Niên biểu cuộc đời

Thời gian

Hoạt động

 1966

Sinh tại thành phố Hồ Chí Minh.

 1991

Tốt nghiệp trường Đại học Cần Thơ, chuyên ngành Kinh tế thương nghiệp.

 1991-1993

Tập sự giảng dạy, khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh, trường Đại học Cần Thơ.

Từ 1993

- Giảng dạy tại khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh, trường Đại học Cần Thơ;

- Bảo vệ luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Kinh doanh quốc tế tại Học viện Công nghệ Á châu, Thái Lan (1999);

- Giảng viên chính (2006);

- Bảo vệ luận án Tiến sĩ chuyên ngành Kinh tế ứng dụng tại Đại học Antwerp, Vương quốc Bỉ (2011);

- Phong hàm Phó Giáo sư (2015);

- Trưởng bộ môn Kinh tế.


close

Thông báo