Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Quan Minh Nhựt


Luận án tiến sĩ / tiến sĩ khoa học
LUẬN ÁN TIẾN SỸ

Đề tài: Economic and efficiency analysis of selected farming patterns: The case of irrigated systems in the Mekong Delta, Vietnam.

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Chuyên ngành đào tạo: Kinh tế ứng dụng

Người hướng dẫn:

Năm bảo vệ: 2011

Đơn vị bảo vệ: Đại học Antwerp, Vương quốc Bỉ.


close

Thông báo