Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Quan Minh Nhựt


Các bài báo nghiên cứu

1. Hội nhập và hợp tác tài chính ở Châu Á - Con đường dẫn đến đồng tiền chung Châu Á. Quan Minh Nhựt. Tạp chí Khoa học, trường Đại học Cần Thơ, 2005.

2. Hội nhập kinh tế quốc tế: Tác động việc gia nhập ASEAN và thực hiện hiệp định thương mại Việt - Mỹ đối với xuất nhập khẩu và đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam. Quan Minh Nhựt. Tạp chí Khoa học, Đại học Cần Thơ, 2006.

3. Phân tích hiệu quả kỹ thuật của mô hình độc canh ba vụ lúa và luân canh hai lúa một màu tại Chợ Mới - An Giang năm 2004-2005. Quan Minh Nhựt. Tạp chí Khoa học, Đại học Cần Thơ, 2006.

4. Phân tích lợi nhuận và hiệu quả theo quy mô sản xuất của mô hình độc canh ba vụ lúa và luân canh hai lúa một màu tại Chợ Mới - An Giang năm 2005. Quan Minh Nhựt. Tạp chí Khoa học, Đại học Cần Thơ, 2005.

5. Allocation and cost efficiency analysis of farming  patterns  within  and irrigated systems in Tri Ton and Cho Moi district, An  Giang  province  (Mekong  River Vietnam). CAS Discussion paper - Belgium, 2007.

6. Đánh giá các phản ứng chiến lược của doanh nghiệp Đồng bằng sông Cửu Long trong điều kiện hội nhập kinh tế. Quan Minh Nhựt. Tạp chí Khoa học, Đại học Cần Thơ, 2008.

7. Phân tích hiệu quả phân phối nguồn lực và hiệu quả chi phí của mô hình canh tác trong và ngoài đê bao tại huyện Chợ Mới và Tri Tôn, tỉnh An Giang năm 2005. Quan Minh Nhựt. Tạp chí Khoa học, Đại học Cần Thơ,  2008.

8. Phân tích hiệu quả phân phối nguồn lực và hiệu quả chi phí của mô hình sản xuất trong và ngoài đê bao thủy lợi tại An Giang. Quan Minh Nhựt. Tạp chí Khoa học, Đại học Cần Thơ, 2009.

9. Phân tích hiệu quả kỹ thuật, hiệu quả phân phối nguồn lực và hiệu quả sử dụng chi phí của các doanh nghiệp chế biến thủy sản và xay xát lúa gạo ở Đồng bằng sông Cửu Long năm 2007. Quan Minh Nhựt. Tạp chí Khoa học, Đại học Cần Thơ, 2009.

10. Các nhân tố tác động đến hiệu quả sản xuất của các doanh nghiệp chế biến thủy sản khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Quan Minh Nhựt. 2010.

11. An efficiency  analysis of  fishery and rice processing firms in the Mekong Delta: a non- parametric approach. CAS Discussion paper. No. 75 – 2010.

12. Sử dụng công cụ Metafrontier và Metatechnology Ratio để mở rộng ứng dụng mô hình Phân tích màng bao dữ liệu trong đánh giá năng suất và hiệu quả sản xuất. Quan Minh Nhựt. Tạp chí Khoa học, Đại học Cần Thơ, 2011.

13. Efficiency analysis of selected farming patterns: The case of irrigated systems in the Mekong Delta of Vietnam. Springer Science Business Media, 2011.

14. Đánh giá mức độ đáp ứng chất lượng nguồn nhân lực theo yêu cầu doanh nghiệp Đồng bằng sông Cửu Long được đào tạo bậc đại học trở lên. Quan Minh Nhựt, Trần Thị Bạch Yến, Phạm Lê Đông Hậu. Tạp chí Khoa học, Đại học Cần Thơ, 2012.

15. Phân tích hiệu quả chi phí và hiệu quả theo quy mô của hộ sản xuất hành tím tại huyện Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng ứng dụng phương pháp tiếp cận phi tham số. Quan Minh Nhựt, Nguyễn Quốc Nghi, Hà Văn Dũng. Tạp chí Khoa học, Đại học Cần Thơ, 2013.

16. Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến quyết định áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp công nghiệp xây dựng tại Cần Thơ. Tạp chí Khoa học, Đại học Cần Thơ, 2013.

17. Đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ của hệ thống Coopmart tại Đồng bằng sông Cửu Long. Quan Minh Nhựt, Viên Ngọc Anh. Tạp chí Khoa học, Đại học Cần Thơ, 2014.

18. Thực trạng và nhân tố ảnh hưởng đến mức độ đầu tư khoa học công nghệ vào sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp thương mại - dịch vụ tại Cần Thơ. Tạp chí Khoa học, Đại học Cần Thơ, 2014.

19. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp bất động sản đang niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Quan Minh Nhựt. Tạp chí Khoa học, Đại học Cần Thơ, 2014.

20. Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến việc học Anh ngữ của sinh viên khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh, trường Đại học Cần Thơ. Quan Minh Nhựt, Phạm Phúc Vinh. Tạp chí Khoa học, Đại học Cần Thơ, 2014.

Trang 1 trong 2Đầu tiên    Trước   [1]  2  Tiếp   Cuối    
close

Thông báo