Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thúc An


Niên biểu cuộc đời

 
Thời gian
Hoạt động

1939

Sinh tại huyện Ứng Hòa, tỉnh Hà Tây (nay thuộc Hà Nội).

1962

Tốt nghiệp Đại học Tổng hợp Hà Nội (nay là Đại học Quốc gia Hà Nội).

1962 - 2004

- Giảng viên Bộ môn Cơ học Lý thuyết tại trường Đại học Thủy lợi Hà Nội (1962 - 2004);

- Chủ nhiệm bộ môn Cơ học lý thuyết, Đại học Thủy lợi Hà Nội (1965 - 1999);

- Bảo vệ luận án Phó Tiến sĩ tại trường Đại học Xây dựng, Mátxcơva, Liên Xô (1971);

- Chủ tịch Hội đồng khoa học của khoa Máy xây dựng và thiết bị thủy lợi, Đại học Thủy lợi Hà Nội;

- Phong học hàm Phó Giáo sư (1984);

- Phong học hàm Giáo sư (1992) .

2012

Mất tại Hà Nội.

 

 

close

Thông báo