Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thúc An


Luận án tiến sĩ / tiến sĩ khoa học

LUẬN ÁN TIẾN SỸ

Đề tài: Áp dụng lý thuyết sóng dẻo và sóng đàn hồi để xác định đặc trưng năng lượng của búa cọc

Ngôn ngữ: Tiếng Nga

Chuyên ngành khoa học: 

Người hướng dẫn:  

Năm bảo vệ: 1971

Đơn vị bảo vệ: Trường Đại học Xây dựng Mátxcơva, Liên Xô.
close

Thông báo