Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thúc An


Các bài báo nghiên cứu

1. Приложение теорие упруго-пластических волн к определению потер энергии при погружении сваи. Нгуен Тхук Ан. Известия высших учебных заведений, No 4, 1973.

2. Sự va chạm của búa vào đóng cọc có đệm và ma sát mặt bên của đất vào cọc không đổi. Nguyễn Thúc An. Nội san khoa học truờng Đại học Thuỷ lợi, số 4, 1974.

3. Nghiên cứu ứng suất ở đầu cọc tự do. Nguyễn Thúc An. Tạp chí Khoa học kỹ thuật, số 1, 1977.

4. Áp dụng lý thuyết sóng để xác định ứng suất ở trong cọc. Nguyễn Thúc An. Tạp chí Khoa học kỹ thuật, số 2, 1978.

5. Sự va chạm của búa vào cọc tựa trên nền. Nguyễn Thúc An. Tạp chí Khoa học kỹ thuật, số 5, 1979.

6. Va chạm của vật rắn vào thanh đàn hồi thiết diện thay đổi. Nguyễn Thúc An. Tạp chí Cơ học, số 1, 1981.

7. Va chạm của hai thanh đàn hồi có bộ phận giảm chấn. Nguyễn Thúc An. Tạp chí Cơ học, số 1, 1983.

8. Cải tiến chương trình giảng dạy môn Cơ học lý thuyết trong các trường Đại học kỹ thuật. Nguyễn Thúc An. Tuyển tập Hội nghị Cơ học toàn quốc lần thứ 4, 1988.

9. Sự va chạm của vật rắn vào thanh đàn hồi có kể đến lực cản nhớt ở bên mặt của thanh. Nguyễn Thúc An. Tạp chí Cơ học, số 1, 1989.

10. Hệ số truyền năng lượng của búa vào cọc. Nguyễn Thúc An. Tạp chí Khoa học kỹ thuật, số 3, 4, 1990.

11. Ứng suất ở trong cọc tự do. Nguyễn Thúc An. Tạp chí Khoa học kỹ thuật, số 5, 6, 1990.

12. Sự va chạm dọc của hai thanh đàn hồi có kể đến lực cản đàn nhớt. Nguyễn Thúc An. Tạp chí Cơ học, số 4, 1990.

13. Va chạm của vật rắn vào thanh đàn hồi bán vô hạn có kể đến lực cản nhớt ở mặt bên. Nguyễn Thúc An. Tạp chí Khoa học kỹ thuật, số 9, 10, 1990.

14. Dao động dọc của thanh đàn hồi. Nguyễn Thúc An. Tạp chí Khoa học kỹ thuật, số 11, 12, 1990.

15. Va chạm của vật rắn vào thanh đàn hồi có kể đến lực cản nhớt ở mặt bên. Nguyễn Thúc An. Tạp chí Cơ học, số 2, 1991.

16. Một tổng quan về lịch sử phát triển lý thuyết va chạm. Tuyển tập Hội nghị Cơ học toàn quốc lần thứ 5, 1992.

17. Hệ số truyền năng lượng với lực chống ở đáy cọc. Nguyễn Thúc An. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, số 1, 1993.

18. Va chạm của hai thanh đàn hồi đầu hình cầu tự do 0< t <T2. Nguyễn Thúc An. Tạp chí Cơ học, số 1, 1993.

19. Sự va chạm của vật rắn vào thanh đàn hồi với lực cản mặt bên tỷ lệ bậc nhất theo toạ độ tiết diện. Nguyễn Thúc An. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, số 3, 1993.

20. Va chạm của hai thanh đầu hình cầu  với T2 << t < KT2. Nguyễn Thúc An. Tạp chí Cơ học, số 3, 1993.

Trang 1 trong 2Đầu tiên    Trước   [1]  2  Tiếp   Cuối    
close

Thông báo