Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Vũ Hoàng Hưng


Sách đã xuất bản

1. Kết cấu thép (Giáo trình). Đồng tác giả. H- Xây dựng, 2006.

2. ANSYS – Phân tích kết cấu công trình thủy lợi thủy điện. Hai tập. Đồng tác giả. H- Xây dựng, 2011.

3. SAP2000 - Phân tích kết cấu công trình thủy lợi thủy điện. Vũ Hoàng Hưng (Chủ biên). H- Xây dựng, 2012.

4. Phân tích giới hạn kết cấu công trình (Bài giảng Sau đại học ngành Công trình). Đồng tác giả. Trường Đại học Thủy lợi, 2012.

5. Tính toán đập bê tông trọng lực và đập vòm. Đồng tác giả. H- Xây dựng, 2014.

6. Cửa van và thiết bị đóng mở. Đồng tác giả. H- Khoa học và Kỹ thuật, 2014.