Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Vũ Hoàng Hưng


Luận án tiến sĩ / tiến sĩ khoa học
LUẬN ÁN TIẾN SỸ

Đề tài: Nghiên cứu độ an toàn tĩnh động lực đập vòm cao và ứng dụng cho đập vòm Nậm Chiến Việt Nam.

Ngôn ngữ: Tiếng Trung

Chuyên ngành khoa học: Kết cấu công trình thủy

Người hướng dẫn:

Năm bảo vệ: 2012

Đơn vị bảo vệ: Đại học Hà Hải, Nam Kinh, Trung Quốc.