Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Vũ Hoàng Hưng


Các bài báo nghiên cứu

1. Hoàn thiện công nghệ tính toán kết cấu đập vòm bê tông. Vũ Hoàng Hưng, Nguyễn Quang Hùng, Ngô Văn Thuyết. Hội thảo khoa học toàn quốc Xây dựng công trình thủy lợi thủy điện ở Việt Nam – Những vấn đề đối mặt, 01-2003.

2. Trạng thái ứng suất và biến dạng cửa van cung đóng mở bằng piston thủy lực. Vũ Hoàng Hưng. Hội nghị khoa học kỷ niệm 45 năm thành lập trường Đại học Thủy lợi, 11-2004.

3. Ảnh hưởng ăn mòn kim loại đến khả năng chịu lực của cửa van thép công trình thủy lợi. Đỗ Văn Hứa, Nguyễn Hoàng Hà,  Vũ Hoàng Hưng. Tạp chí Khoa học kỹ thuật thủy lợi và Môi trường, chuyên đề Xây dựng công trình thủy, số 7, 2004.

4. Ảnh hưởng ăn mòn kim loại đến khả năng chịu lực của cửa van thép công trình thủy lợi. Đỗ Văn Hứa, Vũ Hoàng Hưng. Hội thảo khoa học toàn quốc "Kết cấu thép trong xây dựng", 12-2004.

5. Hiện tượng và nguyên nhân hư hỏng kết cấu thép ở Đồng bằng sông Cửu Long. Đỗ Văn Hứa, Vũ Hoàng Hưng. Hội nghị khoa học toàn quốc lần thứ 3 "Sự cố và hư hỏng công trình xây dựng", 11-2005.

6. Sử dụng hàm phân bố ngẫu nhiên RAND(x,y) trong ANSYS để mô phỏng ăn mòn lỗ kết cấu kim loại thủy công. Vũ Hoàng Hưng, Đỗ Văn Hứa. Tạp chí Khoa học kỹ thuật thủy lợi và Môi trường, số 22, 9-2008.

7. Some problems that need to be considered in design of high – arch dam. Vu Hoang Hung, Nguyen Quang Hung, Li Tong chun. Building Science and Technology Journal, 2009.

8. New Technology in Building the Concrete Arch Dam. Vu Hoang Hung, Duong Duc Tien, Vu Quoc Vuong. Science and Technology Journal of Agriculture and Rural Development, VietNam, 2009.

9. Some existing issues relating to safe evaluation of intensity and stability in design standard of concrete arch dam 14TCN56-88. Vu Hoang Hung, Li Tong chun, Nguyen Quang Hung. Journal of the Builder, 2009.

10. Contact Finite Element Model to Analyze the Anti – Slide Stability of Gravity Dam. Vu Hoang Hung, Nguyen Quang Hung. Journal of Water Resources & Environmental Engineering, 06-2009.

11. Analysis of Factors Affecting. Stress Solution at Concrete Gravity Dam Heel. Vu Hoang Hung, Trinh Quoc Cong, Li Tongchun. The 2nd International Symposium on Computational Mechanics and The 12th International Conference on the Enhancement and Promotion of Computational Methods in Engineering and Sience, Hong Kong – Macau, 30 November – 3 December 2009.

12. Phương pháp phần tử hữu hạn tự thích ứng và ứng dụng trong phân tích đập bê tông trọng lực. Vũ Hoàng Hưng, Nguyễn Quang Hùng. Tạp chí Khoa học kỹ thuật thủy lợi và môi trường, 11-2009.

13. Sử dụng mô hình tương tác phân tích ứng suất biến dạng bản mặt bê tông của đập đá đổ bản mặt bê tông. Vũ Quốc Công, Vũ Hoàng Hưng, Mai Xuân Hương, Nguyễn Quang Hùng. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 09-2009.

14. Xác định áp lực lên ván khuôn  của bê tông tự đầm dùng cát nhân tạo. Vũ Quốc Vương, Jiang Linhua, Miao Changwen, Trịnh Quốc Công, Vũ Hoàng Hưng. Tạp chí Khoa học công nghệ xây dựng, 02-2009.

15. Phương pháp dạy bổ ngữ xu hướng đơn giản đối với học sinh Việt Nam khi mới bắt đầu tiếp cập Hán ngữ. Đồng tác giả. Tạp chí Văn học thanh niên Trung Quốc, 2009.

16. Phân tích ứng suất đập bê tông trọng lực khi có xét đến tính phi tuyến của vật liệu. Vũ Hoàng Hưng, Nguyễn Quang Hùng. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 06-2009.

17. Application of Adaptive Finite Element to Analysis Arch Dam with Contraction Joints Under the Impacts of Seismic. Vu Hoang Hung, Li Tongchun, Nguyen Quang Hung. International Commission on Large Dams, International Symposium on Dams & Sustainable Water Resources Development, Hanoi, 23~26 May 2010.

18. Nguyên nhân và giải pháp khắc phục một số tồn tại ở cửa van công trình phân lũ Đập Đáy. Đỗ Văn Hứa, Vũ Thành Hải, Lê Đình Phát, Vũ Hoàng Hưng. Hội nghị khoa học toàn quốc lần thứ 4 “Sự cố và phòng ngừa sự cố công trình xây dựng”, 2010.

19. Tính toán van cung chịu tác động của động đất theo tiêu chuẩn Hoa Kỳ. Vũ Hoàng Hưng, Vũ Thành Hải. Tạp chí Khoa học kỹ thuật thủy lợi và môi trường, 11-2011.

20. Giải pháp nâng cao khả năng chịu lực gối bản lề cửa van Đập Đáy. Đỗ Văn Hứa, Vũ Hoàng Hưng. Hội nghị khoa học kỷ niệm 45 năm thành lập khoa Công trình, 11-2011.

Trang 1 trong 2Đầu tiên    Trước   [1]  2  Tiếp   Cuối