Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ Đoàn Văn Điều


Niên biểu cuộc đời

Thời gian

 Hoạt động

 1953

Sinh tại Quảng Ngãi.

Trước 1980

- Tốt nghiệp trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh;

- Công tác tại trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh.

Từ 1980

- Giảng viên khoa Tâm lý trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh;

- Bảo vệ luận án Tiến sĩ chuyên ngành Tâm lý học tại trường Đại học Sư phạm Hà Nội (2001);

- Hội viên Hội Tâm lý - Giáo dục Việt Nam;

- Giảng viên chính (2003);

- Phong học hàm Phó Giáo sư ngành Tâm lý học (2005);

- Phó trưởng Khoa Tâm lý giáo dục;

- Phong học hàm Giáo sư ngành Tâm lý học (2016).