Các tư liệu về  Phó giáo sư Tiến sĩ Lâm Quốc Anh


Niên biểu cuộc đời

Thời gian

Hoạt động

 1974

Sinh tại tỉnh Đồng Tháp.

1996

Tốt nghiệp chuyên ngành Sư phạm Toán, trường Đại học Cần Thơ.

 Từ 2-1997

- Giảng viên tại bộ môn Sư phạm Toán học, khoa Sư phạm - Đại học Cần Thơ;

- Bảo vệ luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Toán giải tích (2003);

- Bảo vệ luận án Tiến sĩ chuyên ngành Lý thuyết tối ưu và Hệ thống tại trường Đại học Khoa học tự nhiên - Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh (2007);

- Phó bộ môn Sư phạm Toán học (2007-2012);

- Phong học hàm Phó Giáo sư ngành Toán học (2012);

- Trưởng bộ môn Sư phạm Toán học (từ 6-2012);

- Giảng viên chính (từ 2013);

- Giảng viên cao cấp (từ 2-2017).