Các tư liệu về  Phó giáo sư Tiến sĩ Trần Công Yên


Các đề tài nghiên cứu

1. Nghiên cứu, điều chế và ứng dụng các chất có hoạt tính sinh học vào chăn nuôi. Đề tài cấp Bộ Đại học và THCN, mã số B10-1976, 1976 - 1984. Trần Công Yên (Chủ trì).

2. Thăm dò khả năng phòng chống ung thư - trên mô hình ung thư thực nghiệm - của một số chất có hoạt tính sinh học ở Việt Nam. Đề tài cấp Bộ Giáo dục và Đào tạo, mã số B93.05.89, 1993 - 1994. Trần Công Yên (Chủ nhiệm).

3. Nghiên cứu khả năng kéo dài thời gian sống thêm của chuột nhắt trắng mang u báng Sarcoma TG.180 được điều trị bằng phức chất PLATIN (IV) của Việt Nam. Đề tài cấp Trường Đại học Khoa học tự nhiên, mã số TN.99.DDm, 1999 - 2000. Trần Công Yên (Chủ nhiệm).

4. Kiểm tra hoạt tính chống ung thư trên động vật thí nghiệm của CIS-PLATIN tổng hợp tại Việt Nam. Đề tài đặc biệt cấp Đại học Quốc gia, mã số QG.00.07, 2000 - 2002. Trần Công Yên (Chủ nhiệm).

5. Nghiên cứu tổng hợp, tinh chế và thử nghiệm CISPLATIN để làm thuốc điều trị ung thư. Đề tài nhánh (thuộc Chương trình Khoa học Công nghệ trọng điểm cấp Nhà nước), mã số KC10-21, 2004 - 2005. Trần Công Yên (Chủ nhiệm).

6. Duy trì và phát triển các mô hình ung thư thực nghiệm để thử hoạt tính kháng u của một số chế phẩm từ Việt Nam. Đề tài nghiên cứu cơ bản cấp nhà nước, mã số 64.38.04, 2004 - 2005. Trần Công Yên (Chủ nhiệm).

7. Nghiên cứu hoạt tính sinh học của 3 loài nấm linh chi theo hướng làm thuốc hỗ trợ điều trị ung thư và chống lão hoá. Đề tài nhánh cấp Bộ Y tế, 2004 - 2005. Trần Công Yên (Chủ nhiệm).

close

Thông báo