Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Văn Bằng.


Niên biểu cuộc đời

Thời gian

Hoạt động

1954

Sinh tại huyện Mê Linh, tỉnh Vĩnh Phúc (nay thuộc Hà Nội).

Từ 1978

- Công tác tại trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2;

- Tổ trưởng bộ môn Hóa (1981-2005);

- Trưởng khoa Hóa học (2005-2012);

- Phong hàm Phó Giáo sư ngành Hóa học (2012);

- Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ nghiên cứu khoa học và Chuyển giao công nghệ (2012-2014);

- Giảng viên khoa Hóa (từ 2014).


close

Thông báo