Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Văn Bằng.


Các đề tài nghiên cứu

1. Nghiên cứu khả năng hấp phụ và hoạt tính xúc tác của hệ kim loại – polime. Đề tài cấp Bộ, mã số B99 -41-24, 2002. Nguyễn Văn Bằng (Chủ nhiệm).

2. Nghiên cứu ảnh hưởng của chất mang Polime đến hoạt tính xúc tác của một số ion kim loại chuyển tiếp. Đề tài cấp Bộ, mã số B2003 -41-27, 2003. Nguyễn Văn Bằng (Chủ nhiệm).

3. Nghiên cứu thành phần hoá học của cây Thạch xương bồ (Acorus gramienus) và tác dụng hỗ trợ điều trị tim mạch của chế phẩm ASA1 chiết suất từ cây Thạch xương bồ trên động vật thực nghiệm. Đề tài cấp Bộ, mã số B2006 -18-15, 2006. Nguyễn Văn Bằng (Chủ nhiệm).

4. Nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính kháng sinh của lá cây Vam Diospiros dictyonema Hiern. (Ebenaceae). Đề tài cấp Bộ, mã số B.2010-18-68, 2010. Nguyễn Văn Bằng (Chủ nhiệm).

5. Nghiên cứu thành phần hóa học và đánh giá hoạt tính chống oxi hóa của cây Kháo (Phoebe tovoyana). Đề tài cấp Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, mã số C2015-12, 2015. Nguyễn Văn Bằng (Chủ nhiệm).

close

Thông báo