Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ khoa học Thái Trần Bái


Niên biểu cuộc đời

Thời gian

Hoạt động

1936

Sinh tại huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh.

 1957

Tốt nghiệp chuyên ngành Sinh học, trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

 1957-1961

Cán bộ giảng dạy tại trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

1961-1965

Nghiên cứu sinh chuyên ngành Sinh học tại trường Đại học Tổng hợp quốc gia Moskva, mang tên Lomonosov, Liên Xô.

1966-2002

- Công tác tại trường Đại học Sư phạm Hà Nội;

- Tổ phó chuyên môn (1966-1977);

- Chủ nhiệm bộ môn Động vật (1977-1980);

- Thực tập sinh cao cấp tại trường Đại học Tổng hợp quốc gia Moskva, mang tên Lomonosov, Liên Xô (1981-1983);

- Chủ nhiệm khoa Sinh học (1983-1984);

- Phó Hiệu trưởng (1985-1990);

- Phong hàm Giáo sư ngành Sinh học (1991);

- Chuyên giao giáo dục tại trường Đại học Mascara, Algeria (1991-1994);

- Cán bộ giảng dạy (1995-2002).

Từ 2003

- Nghỉ hưu;

- Phụ trách Trung tâm Nghiên cứu động vật đất, trường Đại học Sư phạm Hà Nội.


close

Thông báo