Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Văn Vi


Sách đã xuất bản

* Sách đã được xuất bản (Thông tin chưa đầy đủ).

1. Các phương pháp tính toán kết cấu trên nền đàn hồi. Trường Đại học Hàng hải Việt Nam, 1988.

2. Phương pháp mô hình hoá thống kê từng bước trong tính toán độ tin cậy của các công trình cảng. H- Giao thông vận tải; 2009; Tái bản, 2014,  2017.

3. Độ tin cậy của các công trình bến cảng. H- Giao thông vận tải, 2009; Tái bản, 2011, 2017.

4. Công trình thủy lợi. Nguyễn Văn Vi (Chủ biên). H- Giao thông vận tải, 2016.

close

Thông báo