Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Văn Vi


Niên biểu cuộc đời

Thời gian

Hoạt động

 1955

Sinh tại tỉnh Hưng Yên.

 1977

Tốt nghiệp trường Đại học Giao thông Đường thủy Hải Phòng, chuyên ngành Xây dựng cảng - Đường thủy.

 1977-1988

- Giảng viên bộ môn Công trình cảng, khoa Công trình thủy, trường Đại học Giao thông Đường thủy Hải Phòng (nay là Đại học Hàng hải Việt Nam);

- Trưởng bộ môn Công trình cảng (1983-1988).

1989-2006

- Nghiên cứu sinh và bảo vệ luận án Tiến sĩ chuyên ngành Xây dựng công trình cảng và Đường thủy tại Học viện Giao thông vận tải đường thủy Quốc gia Moskva, Liên bang Nga (1989-1994);

- Cộng tác viên khoa học tại Học viện Giao thông vận tải đường thủy Quốc gia Moskva, Liên bang Nga (1995-2006).

2007-2009 Chuyên viên; Trợ lý khoa học kỹ thuật tại Công ty Tư vấn xây dựng công trình Hàng hải (CMB), Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam - Bộ Giao thông Vận tải.
Từ 3-2010

- Giảng viên khoa Công trình, trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải;

- Trưởng bộ môn Công trình thủy; Chủ tịch Hội đồng khoa Công trình;

- Giảng viên chính (từ 6-2015);

- Phong học hàm Phó Giáo sư ngành Giao thông vận tải (2014).


 

close

Thông báo