Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Văn Vi


Luận án tiến sĩ / tiến sĩ khoa học
LUẬN ÁN TIẾN SỸ

Đề tài: Các thời hạn phục vụ của các công trình bến xét đến hao mòn vật lý và hao mòn vô hình của chúng.

Ngôn ngữ: Tiếng Nga

Chuyên ngành khoa học: Xây dựng công trình cảng và đường thủy

Người hướng dẫn:

Năm bảo vệ: 1994

Đơn vị bảo vệ: Học viện Giao thông vận tải đường thuỷ Quốc gia Moskva, Liên bang Nga.


 
close

Thông báo