Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Vũ Đình Hiếu


Sách đã xuất bản

1. Khai thác khoáng sàng sa khoáng. Hồ Sĩ Giao (Chủ biên), Bùi Xuân Nam, Vũ Đình Hiếu, Lê Ngọc Ninh. H- Khoa học tự nhiên và Công nghệ, 2015.

2. Kỹ thuật môi trường mỏ lộ thiên (Giáo trình). Hồ Sĩ Giao (Chủ biên), Bùi Xuân Nam, Vũ Đình Hiếu. H- Khoa học tự nhiên và Công nghệ, 2015.