Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Vũ Đình Hiếu


Niên biểu cuộc đời

Thời gian

Hoạt động

 1979

Sinh tại tỉnh Quảng Ninh.

 2001

Tốt nghiệp chuyên ngành Khai thác mỏ tại trường Đại học Mỏ - Địa chất Hà Nội.

 Từ 2001

- Công tác tại trường Đại học Mỏ - Địa chất Hà Nội;

- Bảo vệ luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Khai thác mỏ tại trường Đại học Mỏ - Địa chất Hà Nội (2007);

- Nghiên cứu sinh và bảo vệ luận án Tiến sĩ (2011);

- Phó trưởng bộ môn Khai thác lộ thiên, khoa Mỏ (từ 3-2014);

- Phong học hàm Phó Giáo sư ngành Mỏ (2016).