Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Văn Cẩm


Sách đã xuất bản

1. Hệ thống thu phát của đài điều khiển tên lửa phòng không CHP-75M (Giáo trình). Đỗ Văn Cẩm. Đại học Kỹ thuật quân sự, 1970.

2. Điốt và Tiristor tương đương (Sách tra cứu). Đỗ Văn Cẩm, Nguyễn Văn Gia. H- Khoa học và Kỹ thuật, 1983.

3. Trasitor tương đương (Sách tra cứu). Đỗ Văn Cẩm, Nguyễn Văn Gia. H- Khoa học và Kỹ thuật, 1985.

4. Độ tin cậy của các thiết bị viễn thông điện tử. Đỗ Văn Cẩm. H- Khoa học và Kỹ thuật, 1985.

5. Quy trình công nghệ kiểm định độ an toàn của thuốc phóng keo. Đỗ Văn Cẩm. Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga, 1998.

6. Thuyết minh kỹ thuật và hướng dẫn sử dụng hệ thống nối ghép MTPC-Vul Cam. Đỗ Văn Cẩm, Lê Văn Học. Trung tâm Nhiệt đới Việt- Nga, 1998.

close

Thông báo