Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Văn Cẩm


Niên biểu cuộc đời

Thời gian

Hoạt động

 1944

Sinh tại Hà Nội.

 Trước 1959

Học sinh phổ thông tại Hà Nội.

 1959-1962

Học trường cấp III Trưng Vương, Hà Nội.

 1962-1965

Sinh viên khoa Vật lý, trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

1965-1969 Sinh viên trường Kỹ thuật tên lửa phòng không Minsk, Liên Xô (nay là Học viện Kỹ thuật quân sự Belarussia).
1969-1971 Giáo viên bộ môn Tên lửa phòng không, Đại học Kỹ thuật quân sự (nay là Học viện Kỹ thuật quân sự).
1971-1973 Thực tập giảng dạy tại trường Kỹ thuật tên lửa phòng không Minsk, Liên Xô.
1973-1975 Nghiên cứu sinh tại trường Kỹ thuật tên lửa phòng không Minsk, Liên Xô.
1975-1980

- Công tác tại Học viện Kỹ thuật quân sự;

- Chủ nhiệm bộ môn; Phó Chủ nhiệm khoa Viễn thông điện tử (1975-1980);

- Học lớp chính trị cao cấp tại Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng (1980-1981);

- Phó Chủ nhiệm khoa Phòng không (1981-1984);

- Phó Trưởng phòng Quản lý nghiên cứu khoa học công nghệ kiêm Trưởng phòng Trung tâm Môi trường và XLT (1984-1989).

1989-2001

- Trưởng phòng Nghiên cứu độ bền nhiệt đới, Trung tâm Nhiệt đới Việt - Xô, Bộ Quốc phòng (1989-1992);

- Phong hàm Phó Giáo sư (1991);

- Phó Phân viện trưởng Phân viện Độ bền nhiệt đới, Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga (1992-1997);

- Thư ký khoa học thuộc Ban Giám đốc Trung tâm Nhiệt đới Việt- Nga kiêm Trưởng phòng Khoa học - Quản lý khoa học (1997-2001);

- Phó Tổng Giám đốc khoa học của Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga (2001-2005).

2008 Nghỉ hưu.


 

 

 

close

Thông báo