Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Văn Cẩm


Luận án tiến sĩ / tiến sĩ khoa học
LUẬN ÁN TIẾN SỸ

Đề tài: Phương pháp giải thích nghiên cứu quá trình già hóa của các hệ thống thiết bị điện tử.

Ngôn ngữ: Tiếng Nga

Chuyên ngành khoa học: Kỹ thuật quân sự

Người hướng dẫn: VS.TS thông tấn Alersandr Mikhailovic Sirocov

Năm bảo vệ: 1975

Đơn vị bảo vệ: Trường Kỹ thuật tên lửa phòng không Minsk, Liên Xô (nay là Học viện Kỹ thuật quân sự Belarussia).


close

Thông báo