Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Bá Huệ


Sách đã xuất bản

1. Hướng dẫn áp dụng các tiến bộ kỹ thuật thú y. Tài liệu chính thức của Viện Thú y dùng cho các trạm thú y huyện, tỉnh cả nước.
Đồng tác giả.

close

Thông báo