Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Bá Huệ


Niên biểu cuộc đời

Thời gian

Hoạt động

 1930

Sinh tại huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên - Huế.

 1960

Tốt nghiệp Học viện Nông học, Hoa Nam, Trung Quốc, chuyên ngành Thú y.

 1960-1963

Giáo viên giảng dạy tại Học viện Nông Lâm (nay là Học viện Nông nghiệp Việt Nam).

 1963-1966

Nghiên cứu sinh chuyên ngành Thú y tại Học viện Nông học, Hoa Nam, Trung Quốc.

Từ 1968

- Phó trưởng bộ môn Vi trùng truyền nhiễm, Học viện Nông Lâm;

- Phụ trách Ban Nghiên cứu thú y, Viện Khoa học nông nghiệp,

- Phó Viện trưởng Viện Thú y quốc gia;

- Trưởng bộ môn Virus, Viện Khoa học Nông nghiệp;

- Phong hàm Phó Giáo sư (1984);

- Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu bệnh dại và dịch động vật nhiệt đới;

- Ủy viên Ban chấp hành Hội Liên hiệp khoa học Việt Nam.


close

Thông báo