Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Bá Huệ


Luận án tiến sĩ / tiến sĩ khoa học
LUẬN ÁN TIẾN SỸ

Đề tài: Nghiên cứu phản ứng kết hồng huyết cầu kháng nguyên, chẩn đoán một số bệnh vi trùng.

Ngôn ngữ: Tiếng Trung

Chuyên ngành khoa học: Thú y

Người hướng dẫn:

Năm bảo vệ: 1966

Đơn vị bảo vệ: Học viện Nông học, Hoa Nam, Trung Quốc.


close

Thông báo