Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Bá Huệ


Các đề tài nghiên cứu

1. Nghiên cứu phương pháp chẩn đoán mới ngưng kết gián tiếp hồng cầu chẩn đoán các bệnh vi trùng. Đề tài cấp Bộ, 1960. Nguyễn Bá Huệ (Chủ trì).

2. Nghiên cứu bệnh suyễn lợn ở Việt Nam và cách phòng chống. Đề tài cấp Bộ, 1960. Nguyễn Bá Huệ (Chủ trì).

3. Nghiên cứu vacxin dịch tả vịt. Đề tài cấp Bộ, 1965. Nguyễn Bá Huệ (Chủ trì).

4. Nghiên cứu vacxin dịch tả lợn thịt, thỏ. Đề tài cấp Bộ, 1966. Nguyễn Bá Huệ (Chủ trì).

5. Nghiên cứu thanh toán bệnh toi gà Niucatxon ở Việt Nam. Đề tài cấp Bộ, 1967. Nguyễn Bá Huệ (Chủ trì).

6. Nghiên cứu xây dựng trạm thú y xã, nơi tiếp thu thực hiện tiến bộ kỹ thuật thú y, làm công tác thú y xã. Đề tài cấp Bộ, 1974. Nguyễn Bá Huệ (Chủ trì).

7. Nghiên cứu triển khai tiến bộ kỹ thuật thú y vào thực tiễn Việt Nam. Đề tài cấp Bộ, 1975. Nguyễn Bá Huệ (Chủ trì).

8. Nghiên cứu thanh toán bệnh chó dại ở Việt Nam. Đề tài cấp Bộ, 1982. Nguyễn Bá Huệ (Chủ trì).

close

Thông báo